Externebatterij hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar website:

Algemeen
Externebatterij gebruikt gegevens over bezoekers van haar website nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam). De gegevens die over bezoekers verzameld wordt zal niet aan derden ter beschikking gesteld worden. Mocht u zich echter inschrijven voor de nieuwsbrief dan zult u regelmatig van ons een e-mail kunnen verwachten.

Externebatterij gebruikt alleen uw NAW gegevens voor het verzenden van de door u bestelde goederen en mogelijke verdere afhandeling van de bestelling.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken  van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Met onderstaande richtlijnen kunt u ons helpen uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beveiligen:
- Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders.
- Maak bij het plaatsen van uw bestelling en de betaling hiervan, gebruik van een SSL-verbinding (beveiligde verbinding met https)
- Verspreid geen URL's van pagina's die u bekijkt wanneer u uw profiel heeft geactiveerd.

Google Analytics
Externebatterij maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Voor meer info kunt u hier naar de TOS van Google Analytics gaan.

Nieuwsbrief
Bezoekers van Externebatterij kunnen zich via de site registreren op een nieuwsbrief en kunnen via het contactformulier vragen stellen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven of bij de invulling van het contactformulier, worden door de medewerkers van de website Externebatterij opgenomen in een databasebestand.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief naar de gebruiker of voor het beantwoorden van de gestelde vragen. De abonnee of gebruiker die niet meer van de nieuwsbrief wenst gebruik te maken, kan zich op elk ogenblik hiertegen verzetten. Van dit verzetsrecht kan in elke nieuwsbrief gebruik gemaakt worden door op de link 'uitschrijven' te klikken. Het aanpassen van uw gegevens of inzage hiervan is mogelijk middels de link wijzig gegegens in onderaan elke e-mail. Uiteraard is dit ook mogelijk via het contactformulier.
Persoonsgegevens van gebruikers voor de registratie van de nieuwsbrief worden nooit doorgegeven aan derden. U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van opgegeven persoonsgegevens.

Cookies
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

-       Internet Explorer (Microsoft)

-       Firefox (Mozilla)

-       Safari (Apple)

-       Google Chrome (Google)

-       Opera

Misbruik
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik van onze website, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derder in hun belang worden schaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Externebatterij stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek indienen
U kunt in eerste instantie via het contactformulier een e-mail bij ons indienen. In verband met vele vormen van misbruik van online communicatie (formulierenspam) kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Deze kunt u richten naar het verstigingsadres van Externebatterij.

Even geduld...